Therapiepraktijk Lenny
         - therapie en coaching -

Soms is er een duidelijke oorzaak waardoor je je niet fijn in je vel voelt, bijvoorbeeld door: een scheiding, het verlies van een dierbare, ziekte, ontslag etc…. Het kan ook zijn dat je de oorzaak niet helemaal kunt duiden. 
Vaak uit dit zich in vage emotionele of lichamelijke klachten; vermoeidheid, lusteloosheid, vastzittende spieren, hoofdpijn, slapeloosheid, moeite met grenzen aangeven. Het lijkt of je de verbinding met jezelf en je omgeving kwijt bent.

In therapie kijken we samen naar wat er in jou leeft. Wat trekt jouw aandacht en waar wil je meer grip op krijgen? Dit doen we samen met liefdevolle aandacht en daarbij passende interventies om zo zicht te krijgen op jouw proces.

Therapie

Transpersoonlijke therapie is een lichaams- en ervaringsgerichte vorm van psychosociale therapie met als doel bewustwording. Bewustworden van je patronen en waar deze zijn ontstaan. Het vertrekpunt is het hier en nu. Waar loop je nu tegenaan of waar wil je zicht op krijgen? Samen zoomen we in op dat wat er in jou leeft. Wat brengt jou uit balans? Zo zul je patronen ontdekken waarvan je je vaak niet bewust bent. Door deze patronen te doorvoelen ontstaat er ruimte.

Je lichaam is hierbij een belangrijke tool. Je voelt immers met je lichaam en niet met je gedachten. In je lichaam sla je emoties op. Je zult tijdens de therapie ervaren dat jouw lichaam aangeeft waar de verkramping zit. Door hier met aandacht bij te zijn en te ervaren wat er gebeurt zul je gaan voelen wat er nodig is om een nieuwe beweging te maken. Zo kun je oude patronen doorbreken en kom je weer in verbinding met jezelf en van daaruit met de ander.

Wat kan therapie je opleveren?

 • Zicht krijgen op je patronen
 • Contact maken met je gevoel
 • Ik-kracht ervaren
 • Echt-contact maken met de ander
 • Je eigen grenzen verkennen
 • Levensvreugde ervaren
 • Ontdekken wat je behoeftes zijn

Werkwijze

We starten de therapie met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt 60-75 min. In dit gesprek brengen we in kaart wat jouw hulpvraag is, waar je tijdens de therapie naar wilt kijken en wat jouw voorgeschiedenis is. 

Een traject bestaat uit 6 therapiesessies. Hierna doen we een evaluatie en kijken we samen wat de therapie je heeft gebracht en stemmen we af of we het traject afsluiten of verder gaan.

Als therapeut ondersteun ik je tijdens jouw proces door met aandacht, respect en zonder oordeel naar je te luisteren en je te begeleiden. Dit doe ik door waar het nodig is je te vertragen, zodat je werkelijk kunt doorvoelen wat er in je gebeurt als je bij jouw pijn komt. Zo krijg je zicht op: wat er met je gebeurt, je emoties, wat jouw patronen zijn (die je vaak al jong bent gaan toepassen). Door hier met aandacht bij te zijn, ze te doorvoelen en een nieuwe passende beweging te maken kun je duurzaam veranderen.

In de therapie werk ik met de Boswijk methode (https://www.boswijkinstituut.nl). Ik gebruik onder andere technieken uit: de gestalt, bio-energetica, psychosynthese, mindfulness, meditatie, visualisaties en lichaamsgerichte technieken. 
Heb je vragen of wil je een afspraak maken, vul onderaan de site of via de menuknop contact, het contactformulier in.

Lenny Blom

Ik, Lenny, heb jarenlang in het onderwijs gewerkt. Hier was ik steeds op zoek naar balans tussen werk en ontspannen, zowel privé als in de groepen waarin ik werkte. Ik begon me hier steeds meer te verdiepen en deed een opleiding tot kinderyogadocent en kindercoach. Mijn interesse naar de psyche van de mens werd nog meer gewekt en met name in combinatie met het lichaam.  In onze westerse wereld ligt vaak de nadruk op presteren en op de cognitie (het hoofd). Ik merkte dat ik daar ook erg mee bezig was, nog een stapje meer en harder werken en ik ervaarde dat het voor mij niet klopte. “Wie ben ik nou eigenlijk” of anders gezegd "Wat maakt dat ik het op deze manier doe". Ik kwam daar onmacht tegen en ik mistte grip. In mijn zoektocht kwam ik uit bij het Boswijk Instituut. Onder hun begeleiding heb ik ervaren hoe ik door te verstillen en met aandacht naar binnen te gaan ik kon ontdekken wie ik ben. Letterlijk uit mijn hoofd naar in mijn lijf voelen. Tegelijkertijd werd ik geraakt en getrokken door het vak als therapeut, het sloot zo mooi, ik merkte dat dit werk me paste. Zo ontstond gaandeweg mijn praktijk en werk ik daarnaast ook voor het Boswijk Instituut.

Nieuwsgierig en met een liefdevolle blik naar mezelf blijf ik mezelf graag ontwikkelen in het kijken naar een mens als geheel.

Opleidingen

 

 • TRE (Trauma Release Exercises) module 1 - Marc Doomernik - 2023
 • Trauma en regulatie - Upledger Instituut - 2023
 • Transpersoonlijk therapeut - Boswijk Instituut - 2019-2023
 • PSBK (psychosociale basiskennis) - Con Amore - 2022
 • Rots en Water training - Rots & Water - 2017
 • Kindercoaching - Jip en Jan academie - 2015
 • Kinder Deugdenyoga - Dolfijnwellness -2013
 • Kinderyogadocent - Dolfijnwellness - 2012
 • PABO - Marnix Academie - 1997 - 2001 

Praktisch

Kosten
Intake 60-75 min € 80 (kennismakingsgesprek)
Sessie 60-75 min € 95 (particulier) en zakelijk; offerte op maat
Je kunt een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het bedrag in rekening gebracht.

Transpersoonlijke therapie (psychosociale therapie) is vrijgesteld van BTW.


Vergoedingen

Transpersoonlijke therapie valt onder psychosociale therapie. Ik ben als psychosociaal therapeut geregistreerd bij de-nfg.nl en bij de RBCZ (kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg). Psychosociale therapie wordt, afhankelijk van je aanvullende verzekering, deels vergoed. Belangrijk is dat je zelf goed checkt bij je verzekering wat er wel of niet vergoed wordt.

Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor Psychosociale therapie per verzekering.


Behandelovereenkomst
Ik heb als therapeut middels de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg) een overeenkomst met de cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. We zullen deze overeenkomst aan de start na wederzijds goedvinden (na het kennismakingsgesprek) beide ondertekenen. Via deze link kun je de behandelovereenkomst inzien.


Locatie
Therapiepraktijk Lenny
Traaij 255
3971 GK Driebergen-Rijsenburg

info@therapiepraktijklenny.nl


Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapie behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het is mijn taak als therapeut om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 • Bij het vermoeden van huiselijk geweld, handel ik volgens de meldcode. Voor meer info, klik hier voor meer informatie op de Rijksoverheid.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Privacy regelement.

 

Privacy op de factuur 

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • Kosten van het consult

Therapiepraktijk Lenny is aangesloten bij

AGB code zorgverlener: 90117456
AGB code praktijk: 90093528
NFG registratienummer: 9859
RBCZ registratienummer: 230568R
KVK: 91399408

Contact

 

Wil je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of heb je vragen? Vul dan het contactformulier in of bel: 06-14983660.

 

Therapiepraktijk Lenny

Geregistreerd psychosociaal therapeut

Praktijkadres

Traaij 255
3971 GK Driebergen-Rijsenburg
Email: info@therapiepraktijklenny.nl

Naam *
E-mail *
Telefoon *
Uw vraag *